19.06.2019

Звіти Панелі Адміністрування: Фінанси, Каса, Аналітика

Розділ Панель адміністрування \ Звіти:

 

Денний звіт – за день в трьох розділах відображаються наступні показники:

Підсумковий рядок: Продажі, Повернення, знижки, Продана кількість, Кількість гостей, Середній чек

Найпопулярніше: Найменування Товару (Страви), Кількість, Сума

Знижки: Найменування знижки, Сума

За допомогою кругових діаграм відображається інформація

 • про продажі в розрізі товарних груп
 • про продажі в розрізі співробітників (продавців)

 


 

Касовий звіт – касові операції за період з можливістю фільтрації по закладу.

Можливий вибір параметрів:

 • Каса закладу – показники касових операцій по заданій касі
 • Загальна каса / рахунок – показники Загальної каси для консолідованих фінансових операцій Вашої компанії. Якщо у Вашій мережі кілька точок продажів, Ви можете в розділі Панель адміністрування \ Фінанси \ Каса, Банк, Рахунки створити спеціальну касу для проведення загальних для всіх закладів операцій, наприклад закупівлі продукції.

Колонки:

 • День відкриття
 • День закриття
 • Залишок на початок
 • Продажі
 • Внесення
 • Вилучення
 • Вхідні платежі
 • Вихідні платежі
 • Залишок на кінець

 

Кнопка Експорт в Excel – служить для збереження звіту в зовнішньому файлі.

Звіти Панелі Адміністрування: Фінанси, Каса, Аналітика | фото 1 | SmartTouch

 


 

Прибутковість продажів – розрахунок прибутку за період в розрізі страв.

Колонки: Товар, Продана кількість, Продано на суму, Списана кількість, Списано на суму, Собівартість 1 позиції, Відсоток націнки, Прибуток.


 

Продажі за видами оплати – продажі за період в розрізі видів оплати з можливістю фільтрації по Закладу. Крім дати (дня) звітного періоду, в параметрах календарів, можна визначити часовий діапазон продажів і заклад.

Звіти Панелі Адміністрування: Фінанси, Каса, Аналітика | фото 2 | SmartTouch

 

Колонки: Вид оплати, Продано кількість, Продано сума, Середній чек.

Деталізація звіту Продажі за видами оплат:

Для перегляду інформації в розрізі платежів необхідно клікнути на рядку з певним видом оплати

Звіти Панелі Адміністрування: Фінанси, Каса, Аналітика | фото 3 | SmartTouch

 

 

 


 

Продажі по днях – продажі в розрізі календарних днів за період

Колонки: День, Заклади, Сума продажу


 

Продажі за період – є можливість формувати звіт в трьох розрізах:

 • По товарам
 • По товарним групам
 • По категоріям товарів

Колонки: Товари, Заклад, Сума, Кількість


 

Звіт з продажів в розрізі Категорій товарів

Категорія товару — це додаткова можливість групувати товар на свій розсуд.

Якщо Ви розподілили свій товар за категоріями, то звіт Звіти \ Продажі по товарах \ Тип звіту: За категоріями товару , буде формувати рядки відповідно до них.

Наприклад, сформований звітом рядок зі значенням колонки “Товар” Страви на сніданок буде включати в себе всі продажі Омлету, Салату, Чаю з різних груп товару.

Наприклад

Припустимо, Вам необхідно з’ясувати ефективність продажів страв, що готуються на сніданок і на обід.

Умовно, для прикладу пропонується:

на сніданок: Омлет, Салат, Кава

на обід: Борщ, Котлета, Компот

 

Крок 1. Необхідно створити відповідні категорії товарів: «Страви на сніданок», «Страви на обід». Для цього в Панелі адміністрування : Товари \ Категорії товарів натисніть кнопку «Створити». В полі «Назва» введіть назву категорії – «Страви на сніданок». Для збереження в базі даних – натисніть кнопку «Зберегти». Аналогічно створіть категорію «Страви на обід».

 

Крок 2. Визначте для кожної страви її категорію. Для цього в Панелі адміністрування: Товари \ Товари та страви необхідно знайти страву «Омлет» і натиснути кнопку «Змінити». У картці товару, що відкрилася, на закладці «Категорії» в полі «Категорія товару» встановіть «Страви на сніданок». Аналогічно встановіть категорії для страв Салат, Кава, Борщ, Котлета, Компот.

 

Крок 3. Сформуйте звіт в Панелі адміністрування \ Звіти \ Продажі по товарах \

У полях умов формування звіту встановіть:

«Дата початку» «Дата кінця» – необхідний період продажу

«Тип звіту» – По категоріям товару


 

Продажі по товарах – за період

Колонки: Товари (Фіскальні групи), по кожному Закладу: Артикул, Кількість, Сума (проданих товарів), Разом (за всіма закладам) Кількість, Сума (проданих товарів)

Параметри:

 • Дата початку – дата і час початку звітного періоду
 • Дата кінця – дата і час закінчення звітного періоду
 • Заклади
 • По закладах – деталізація показників продажу по закладах
 • За організаціям – деталізація показників продажу по організаційно-правовій формі господарювання
 • Не зважати на вид оплати Кредит
 • Не показувати нульові позиції
 • Тільки фіскальні чеки

Є можливість отримувати показники продажу у відповідності з касовими змінами. Звітний період в цьому випадку встановлюється за допомогою додаткового параметра – часу початку і закінчення зміни. Кнопки зі стрілками “Вперед” і “Назад” дозволяють “гортати” звіт відповідно до касових змін, час змін буде підставлятися автоматично.

Кнопка Експорт в Excel – служить для збереження звіту в зовнішньому файлі

 

Звіти Панелі Адміністрування: Фінанси, Каса, Аналітика | фото 4 | SmartTouch

 


 

Продажі по годинах

Параметри:

Дата початку – дата початку звітного періоду

Дата кінця – дата закінчення звітного періоду

Тип звітів – визначає одну з форм звіту: По закладах і годинах або Кількість по товарах і годинах

Група товарів – фільтр по групі товарів

 

Колонки в режимі по закладах: Години, Найменування Закладу, Сума, Кількість чеків, Середній чек

Колонки в режимі Кількість по товарах і годинах: Товари, Години від 0 до 23

Звіти Панелі Адміністрування: Фінанси, Каса, Аналітика | фото 5 | SmartTouch

 


 

Продажі по гостям

Дозволяє отримувати список спожитих страв гостем за період з розрахунком їх собівартості. Звіт корисний для розрахунку витрат на харчування співробітників в закладі.

Колонки: День (Дата продажу), Номер замовлення, Товари (страви), Кількість, Сума, Собівартість товарів.

Для обліку, замовлення прив’язується до гостя в вікні Продаж\знижки на POS-терміналі

Окремим рядком може виводитися сума всіх знижок в разі надання їх гостю.

 

Звіти Панелі Адміністрування: Фінанси, Каса, Аналітика | фото 6 | SmartTouch

 


Продажі по співробітниках

Дозволяє отримати відомості про продажі в розрізі співробітників або користувачів планшета.

Параметри звіту:

 • Дата початку – дата початку звітного періоду
 • Дата кінця – дата закінчення звітного періоду
 • По категориям товару – групування рядків звіту в розрізі категорій товару
 • Заклад – фильтр по закладу
 • Користувачі планшета / По співробітникам – групувати рядки в розрізі користувачів планшета або по співробітниках.
 • Детально по товарах / Детально за видами оплат – включати групування рядків деталізації по товарах або видам оплати.

Колонки: Співробітник, Кількість чеків, Знижка, Кількість, Сума, Середній чек.

Для деталізації інформації про продажі зроблені працівником, необхідно клікнути на рядку з ім’ям співробітника.

Деталізована таблиця включає в себе продажі в розрізі видів оплати і колонки Кількість і Сума

Звіти Панелі Адміністрування: Фінанси, Каса, Аналітика | фото 7 | SmartTouch

 

Прибутки та збитки – порівняння щомісячних показників за період з можливістю фільтрації по закладу

Параметри визначають звітний період: Дата початку, Дата кінця

Колонки:

Назва статті доходу / Витрати, Найменування закладу

Секція Місяць: Колонки Сума, Відсотки за статтями

Окремим рядком виводиться сума знижки наданої гостю

Звіти Панелі Адміністрування: Фінанси, Каса, Аналітика | фото 8 | SmartTouch

 


 

ABC – аналіз продаж

ABC-аналіз дозволяє отримувати показники прибутку в розрізі категорій товарів.

Товари автоматично розподіляються за групами (A, B, C …) в залежності від відсотка принесеної закладу виручки.

Як правило прийнято використовувати наступні групи:

 • А – 80%
 • В – 15%
 • С – 5%
 • D –  продукція під замовлення
 • F – неліквідні або нові товари

Звіт можна формувати за будь-який період, в розрізі закладів.

Колонки: Товар, Продана кількість, % Проданої кількості, Продано на Суму, % Проданої Суми, % Прибутку, ABC-Продано сума, ABC – Прибуток

 


 

Оцінка замовлень і страв

Відображають статистику на підставі оцінок виставлених відвідувачами закладів. Гості можуть оцінювати рівень обслуговування використовуючи мобільні додатки

 • eMenu (встановлено в закладі)
 • BonusMe (на особистому смартфоні або планшеті)

Оцінка закладу проводиться після закриття замовлення. Гостю пропонується відзначити відповідну оцінку кількістю зірочок за критеріями:

 • Інтер’єр
 • Обслуговування
 • Кухня
 • Так само можна виставити оцінку кожній замовленій страві

Можливі такі режими роботи звіту:

 • по замовленням Колонки: Дата, Гість, Заклад, № замовлення, Оцінка кухні, Оцінка обслуговування, Оцінка інтер’єру
 • по стравам Колонки: Страва, Кількість, Середня оцінка
 • по закладам Колонки: Заклад, Кількість, Оцінка кухні-Середня оцінка, Оцінка обслуговування-Середня оцінка, Оцінка інтер’єру-Середня оцінка

 

Графіки – відображення вартості проданих товарів у вигляді графіка.

По вертикалі – вартість проданих товарів

За горизонталі – дні звітного періоду.

Звіт працює в двох режимах:

– тільки обраний період

– порівняти з попереднім періодом

 

В режимі  Тільки обраний період відображаються продажі за встановлений за допомогою календарів (Дата початку, Дата кінця) період.

У режимі Порівняти з попереднім періодом відображаються одночасно:

продажі за встановлений за допомогою календарів (Дата початку, Дата кінця) період продажу за попередній період.

Тривалість попереднього періоду автоматично “зсувається в минуле” по відношенню до встановленого звітного періоду на відповідну кількість днів звітного періоду.

Тобто, якщо встановлено звітний період рівний тижню, то попередній порівнюваний період буде відповідати попередньому тижню. На графіку звітний період виділяється зеленим кольором, а попередній період – фіолетовим.

Якщо клікнути на графіку в точку перетину дня, програма відобразить підказку про період, що відображається.

У режимі Порівняти з попереднім періодом на горизонтальній осі графіка відображаються порядкові номери днів звітного періоду.

 

Звіти Панелі Адміністрування: Фінанси, Каса, Аналітика | фото 9 | SmartTouch

Параметр “Згрупувати за “ strong> дозволяє встановити день, тиждень або місяць в якості групового показника продажу, тобто показники будуть підсумовані і відображені у відповідності з заданими групами.

Звіти Панелі Адміністрування: Фінанси, Каса, Аналітика | фото 10 | SmartTouch


 

Аналіз закупівельних цін – звіт показує в абсолютному і процентному співвідношенні динаміку змін цін по датах закупівель товарів.

Панель адміністрування \ Склад \ Звіти

Колонки:

– назва (найменування товару який був закуплений за звітний період)

наступні колонки групуються в блоки згідно з датою закупки

– дата закупки

– ціна – ціна товару в день закупки

– різн. – різниця в ціні щодо попередньої закупки. Якщо показник виводиться з мінусом, означає що товар став дешевшим.

– відсоток – різниця в ціні в процентному значенні щодо попередньої закупки. Якщо показник виводиться з мінусом, означає що товар став дешевшим.

 


 

Продажі по залах і столам ресторану – показує кількість гостей об’єми продажів за період в розрізі залів і столиків ресторану.

Прапорець Столики дозволяє встановлювати або скасовувати вивід показників в розрізі столів.

 

Звіти Панелі Адміністрування: Фінанси, Каса, Аналітика | фото 11 | SmartTouch

 


 

Внесення / вилучення готівкових коштів каси – формується за період в розрізі закладу, показує суми грошових коштів, які внесені або вилучені з каси.

Звіти Панелі Адміністрування: Фінанси, Каса, Аналітика | фото 12 | SmartTouch

 


 

Денний звіт оплат – рух грошових коштів (платежів) за період в розрізі видів оплати з можливістю фільтрації по Закладу.

Крім звітного періоду, в параметрах календарів, можна визначити часовий діапазон платежів і заклад.

Чек бокс Full list letovers дозволяє включати оплати по всіх змінах, що потрапили в звітний період.

Звіти Панелі Адміністрування: Фінанси, Каса, Аналітика | фото 13 | SmartTouch

 

Поделиться статьей: