23.02.2022

Правила рекламної акції «SmartTouch POS+ПРРО: 2 місяці за ціною 1»

Цими правилами (надалі — Правила) рекламної акції «SmartTouch POS+ПРРО: 2 місяці за ціною 1» (надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником умов цих Правил.

 

1. Визначення термінів та території проведення

1.1. Організатор Акції (Організатор) – організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код 41231992, адреса 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203, літ. 4Г, оф. 604).

1.2. Офіційна сторінка Акції – Правила будуть розміщені для публічного доступу за посиланням  – https://smarttouchpos.eu/ua/pravila-reklamnoyi-aktsiyi-smarttouch-pos-prro-2-misyatsi-za-tsinoyu-1/. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції.

1.3. Період проведення Акції – з 00:00 год 23 лютого 2022 року до 23:59 год 10 березня 2022 року (включно) за київським часом.

1.4. Онлайн-Сервіс SmartTouch POS (Сервіс SmartTouch POS) –  програмна продукція, яка складається із сукупності програмних та апаратних засобів та є результатом комп’ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу, що розміщений в мережі Інтернет за посиланням: https://smarttouchpos.eu/ua/, представлене як комплексне програмне рішення “Система управління бізнесом” у формі хмарної системи автоматизованого обліку та управління бізнесом, за допомогою якого користувачі можуть отримати доступ до особистого кабінету в якому шляхом використання  функціоналу адміністративної панелі можуть створювати взаємопов’язані робочі місця (модулі) з привласненням для кожного такого робочого місця логіну та паролю; здійснювати наповнення інформацією та необхідними даними, об’єднати всі процеси управління, а саме: оптимізувати та фіксувати замовлення, вести облік робочого часу персоналу, здійснювати управлінський та складський облік, формувати звіти з метою ефективного здійснення автоматизованого  комплексного обліку своєї діяльності. 

1.5. Онлайн-сервіс «Вчасно Каса» (Сервіс Вчасно.Каса) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, що знаходиться за посиланням – https://kasa.vchasno.ua/, та може функціонувати шляхом взаємодії з Сервісом SmartTouch POS або іншими обліковими системами користувача, іншими програмними продуктами (застосунками) за допомогою яких користувач може отримати доступ до Сервісу Вчасно.Каса та являє собою програмне рішення (програмний реєстратор розрахункових операцій), в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер Державної податкової служби України і який призначений для забезпечення автоматизації процесів зберігання, пошуку, аналізу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та реєстрації розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

1.6. Територія проведення Акції – Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.

1.7. Учасник Акції – користувач Сервісу SmartTouch POS, який відповідає вимогам цих Правил та виконав умови, встановлені цими Правилами. Учасником Акції може бути лише користувач, який проходив процедуру реєстрації та активації в Сервісі SmartTouch POS, придбав будь-який платний тариф на Доступ до Сервісу SmartTouch POS, строк дії якого закінчився більше, ніж 2 місяці до дати початку Акції.

 

2.Мета проведення Акції

2.1. Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг Сервісу SmartTouch POS та Сервісу Вчасно Каса та підвищення лояльності діючих клієнтів Сервісу SmartTouch POS, який надається користувачам на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.

 

3.Предмет Акції

3.1.Предметом Акції є надання можливості Учаснику протягом Періоду проведення Акції отримати строком на два місяці доступ  до Сервісу SmartTouch POS та доступ до Сервісу Вчасно Каса за тарифами  “Basic на 1 місяць”  та “Інтеграція Каса на 1 місяць”  відповідно.

3.2. Ознайомитися з функціональними можливостями тарифу “Basic на 1 місяць” Сервісу SmartTouch POS можна за посиланням – https://smarttouchpos.eu/tseny/, а з тарифом “Інтеграція Каса на 1 місяць” Сервісу Вчасно Каса, за посиланням – https://kasa.vchasno.com.ua/#price 

 

4.Учасники Акції

4.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

  • дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
  • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
  • не вчиняти дії, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

4.2. Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, положень публічних договорів (оферти) за посиланнями – https://smarttouchpos.eu/wp-content/uploads/2022/01/Oferta-SmartTouch-1.pdfhttps://kasa.vchasno.com.ua/oferta, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання додаткового місяця доступу до Сервісу SmartTouch POS за тарифом “Basic на 1 місяць” та доступу до Сервісу Вчасно Каса за тарифом “Інтеграція Каса на 1 місяць”.

 

5.Умови участі в Акції

5.1. Щоб взяти участь в Акції, користувач Сервісу SmartTouch, протягом Періоду проведення Акції, повинен вчинити наступні дії:

5.1.1. заповнити “Google форму”, посилання на яку буде знаходитися в інформаційному повідомленні Організатора про проведення Акції; 

5.1.2.  у випадку відсутності облікового запису (особистого кабінету) в Сервісі Вчасно Каса – зареєструватись у порядку встановленому публічним договором (офертою) за посиланням –  https://kasa.vchasno.com.ua/oferta.

5.2. До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, які здійснили дії, що не відповідають умовам цих Правил.

 

6.Переваги Акції та їх порядок отримання

6.1.Перевагами Акції є можливість використання функціональних можливостей тарифу “Basic на 1 місяць” Сервісу SmartTouch POS та тарифу “Інтеграція Каса на 1 місяць” Сервісу Вчасно Каса, протягом двох місяців, за ціною одного місяця.

6.2. Доступ до Сервісу SmartTouch POS та Сервісу Вчасно Каса, при умові виконання Учасником цих Правил, буде наданий протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виконання Учасником пунктів 5.1.1-5.1.2 цих Правил та буде дійсним протягом двох місяців з дати активації доступу.

6.3. Скористатися умовами Акції протягом Періоду проведення Акції не можуть користувачі зареєстровані на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.). 

6.4. Повернення та обмін отриманої знижки на грошові кошти не відбувається.

 

7.Додаткові умови

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на веб-сайті Сервісу SmartTouch POS – https://smarttouchpos.eu/ua/pravila-reklamnoyi-aktsiyi-smarttouch-pos-prro-2-misyatsi-za-tsinoyu-1/.

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.3. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу SmartTouch POS та Сервісу Вчасно Каса  за посиланнями – https://smarttouchpos.eu/wp-content/uploads/2022/01/Oferta-SmartTouch-1.pdfhttps://kasa.vchasno.com.ua/oferta та відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

7.4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.

Поделиться статьей: