ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний номер 41231992, місцезнаходження: 02121, місто Київ, Харківське Шосе, 201-203, літера 4Г, приміщення 604, надалі – «Товариство» та/або «Компанія») у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI з урахуванням принципів та правил Регламента General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу щодо Користувачів Онлайн-Сервіс SmartTouch POS, що розміщений за посиланням: https://smarttouchpos.eu/ (надалі – Онлійн-сервіс) і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») за допомогою Онлайн-сервісу та/або мобільного додатку та/або пов’язаних з ними послуг та інструментів.

 

1.2. Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до
конкретного Користувача та інші комунікаційні дані, що вказані в Розділі 2 цієї Політики. Це може бути: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіту, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання/перебування, інформація про дії Користувача на Онлайн-сервісі, ір-адреса, дані про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Компанією), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційні формі та/або при заповненні власного облікового запису на Онлайн-сервісі, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або в інший спосіб), написанні повідомлення, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Компанії.

 

1.3. Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ,
надання, розповсюдження, збір, систематизація, структурування, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Товариством.

 

1.4. Розпорядником Даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 41231992).

 

1.5. Користувач, здійснивши реєстрацію на Онлайн-сервісі або у Мобільному додатку, вносячи при цьому свої персональні Дані та/або здійснюючи будь-які дії в рамках Онлайн-сервісу та/або використовуючи будь-яку частину Онлайн-сервісу або мобільного додатку висловлює свою згоду з положенням цієї Політики та надає ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС» дозвіл на обробку власних персональних даних та інших комунікаційних даних, вказаний в цій Політиці.

 

1.6. Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Онлайн-Сервісі або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу Товариства, шляхом заповнення опитувальників (заповнення анкети або в інший спосіб), або Дані можуть надаватися із інших джерел (у відповідності з п. 3 цієї Політики) наприклад, з відгуків Користувачів (оцінка, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.

 

1.7. Користувач не має право використовувати Онлайн-Сервіс, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.

 

1.8. Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних і
даних по авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. Товариство не несе відповідальності за збитки, завдані таким Доступом.

 

2. ЯКІ ДАНІ МОЖУТЬ ЗБИРАТИСЯ

 

2.1. Товариство може збирати наступні Дані:

 

– інформація з облікового запису Користувача: ім’я, прізвище, по батькові (у разі наявності),
географічне розташування, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження та/або вік, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, номер телефону, адреса електронної пошти, ідентифікатор облікового запису, логін та пароль, дані процесингу облікового запису, контактна інформація, яка надається Користувачами при додаванні робочих місць (модулів) та яка може включати контактну інформацію, яка інтегрується Користувачами із сторонніх застосунків, іншу супутню інформацію за власною думкою Користувача;

 

– інформація, яку Користувачі надають Товариству при укладенні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Онлайн-сервісі;

 

– інформація отримана в процесі користуванням Онлайн-сервісом в тому числі адміністративною панеллю при налаштуванні робочих місць (модулів), а також інформація, яка додається Користувачами при здійсненні управління та обліку своєї господарської діяльності, а саме: інформація про різні види та кількість товарів, їх вартість, залишки на складі, кількість та види замовлень, фінансова інформація про рух коштів, способи оплат, кількість персоналу; при здійсненні Користувачами формування та наповнення електронного меню для ресторанів та кафе, а саме: види та кількість позицій в меню, залишки, рух коштів, способи оплати, види та кількість страв, ведення контролю продажів, обліку роботи робочого часу персоналу при використанні Онлайн-сервісу щодо реалізації сервіса для замовлення та програми лояльності
для закладів харчування;

 

– дані про пристрої, що використовуються Користувачами: про комп’ютери, телефони та інші пристрої, які Користувачі використовують при отриманні доступу до Онлайн-сервісу, включаючи інформацію про версію операційної системи, ідентифікаторі жорсткого диску, імені персонального компьютеру, МАС-адресі, IP адресі (яка може бути використана для визначення місцярозташування на рівні міста чи країни), індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;

 

– дані, отримані в результаті проведення Товариством та/або третіми уповноваженими Товариством особами різних опитувань, з метою покращення надання послуг Користувачам; інформація, отримана Товариством в результаті здійснення маркетингової діяльності;

 

– інформація про дії Користувача на Онлайн-сервісі та дані щодо взаємодії Користувача з Компанією (поведінка щодо налаштування звітів, обліку, взаємодії з персоналом Користувача, користування функціоналом адміністративної панелі, тощо); особиста інформація Користувачів, яка вказується ними в процесі направлення та обробки запитів відділом підтримки Онлайн-сервісу,

 

– інформація, розміщена або надана Користувачам в процесі їх участі в бонусних програмах, вікторинах, акціях, спеціальних пропозиціях, які відбуваються при взаємодії Користувачів з Онлайн-сервісом;

 

– інформація, отримана від Користувачів шляхом заповнення опитувальників або іншим способом повідомлена Товариству (це може бути інформація у тому числі але не виключно про: громадянство, місце народження, освіту, професію, спеціалізацію, робочий стаж, соціальний статус, склад сім’ї (прізвища, ім’я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані), фото, відео зображення Користувача (та/або уповноваженої особи Користувача тощо);

 

– інформація отримана Товариством в законний спосіб від партнерів та/або третіх осіб.

 

– інформація про власників облікових записів та їх користувачах від партнерів та/або третіх осіб,
наприклад, компаній, які надають послуги щодо маркетингових досліджень, а також інформація від сторонніх рекламних партнерів, які розміщують рекламу на Онлайн-сервісі, наприклад, при переході за розміщеним рекламним посиланням.

 

2.2. Товариство також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:

 

– файли Cookies (кукі- невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої);

 

– пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), які дозволяють відслідкувати частоту використання Користувачем веб-сторінки з метою визначення браузера Користувача і надання доступу до Онлайн-сервісу, а також з метою усунення помилок роботи Онлайн-сервісу, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних;

 

– локальних сховищ у веб браузері та/або у мобільному пристрої.

 

3. ВИКОРИСТАННЯ, ОБМІН ТА ЦІЛІ ОБРОБКИ ДАНИХ

 

3.1. Товариство використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:

 

– здійснення покладених на Товариство функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;

 

– для ідентифікації клієнта як Користувача Онлайн-сервісу, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, а також забезпечення дотримання умов оферти, акцепт якої здійснили Користувачі та інших правил Онлайн-сервісу;

 

– з метою відправки розсилок електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень щодо функціонування Онлайн-сервісу та/або інших сервісів/сайтів, які перебувають у розпорядженні та/або належать Товариству поштою, електронною поштою, повідомлень про акції та новини Онлайн-сервісу, з метою покращення якості надання послуг та з метою виявлення та боротьби з шахрайством,

 

– з метою аналізу активності Користувачів, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності,

 

– з метою покращення надання послуг Онлайн-сервісу.

 

Товариство може здійснювати обмін Даними з афілійованими особами Товариства (компанії, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти та використовувати Дані з метою, яка вказана у розділі 3 цієї Політики.

 

3.2. Товариство не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.

 

3.3. Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України. Товариство зберігає Дані протягом періоду, який необхідний для досягнення цілей задля яких такі Дані були зібрані Товариством, а також протягом періоду, який необхідний для виконання вимог щодо фінансової звітності Товариства.

 

4. УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ

 

4.1. Розкриття Даних здійснюється при реєстрації/авторизації Користувача в Обліковому записі на Онлайн-Сервісі.

 

4.2. В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Онлайн-Сервісу та підвищення іміджу Онлайн-сервісу, Товариство може розкривати статистику роботи Користувачів, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка являється комерційною таємницею.

 

4.3. На Онлайн-сервісі можуть бути розміщені посилання на інші веб-ресурси, на які дія даної Політики не розповсюджується.

 

4.4. Товариство здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:

 

– за обґрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі Дані;

 

– у випадку, якщо ТОВ «Вчасно Сервіс» має обґрунтовані підозри щодо порушення Користувачем умов цієї Політики та/або інших договорів та угод укладених між ТОВ «Вчасно Сервіс» та Користувачем, а також положень правил, які є невід’ємними частинами договору-оферти.

 

4.5. Товариство залишає за собою право у відповідності із вимогами діючого законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства на Онлайн-сервісі; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку виявлення Товариством неправомірних дій Користувачів та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.

 

5. ЯК ЗМІНИТИ/ВИДАЛИТИ ДАНІ АБО ВІДКЛИКАТИ ЗГОДУ

 

5.1. Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет або, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу: support@smarttouchpos.eu або поштову адресу: 02121, місто Київ, Харківське Шосе, 201-203, літера 4Г, приміщення 604.

 

5.2. Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності з діючим законодавством України.

 

5.3. Функціонування деяких можливостей Онлайн-сервісу, для яких необхідна інформація про Користувача, може бути припинена з моменту зміни/видалення Даних.

 

5.4. Товариство здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, вказаних в цій Політиці протягом всього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Онлайн-сервісом.

 

6. ЗАХИСТ ДАНИХ

 

6.1. Товариство, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

 

6.2. Товариство на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

 

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

7.1. Товариство залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://smarttouchpos.eu/polityka-konfidentsiynosti. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яке користування Онлайн-сервісом.

 

7.2.ТОВ «Вчасно Сервіс» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

 

7.3. У разі, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частини, будуть визнані такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, цей факт ніяким чином не буде впливати на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

 

7.4. Термінологія, яка використана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в договорі-оферті, якщо не зазначено інше.